DAST Dealing

Spoločnosť DAST Dealing, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorej hlavnou činnosťou je:

  • nákup a predaj nehnuteľného majetku
  • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľného majetku
Našim partnerom ponúkame starostlivo vybrané lokality na území celého Slovenska, ktoré sú maximálne vyhovujúce z hľadiska dopravnej i technickej infraštruktúry ako i štruktúry pracovnej sily.

Novinky

Momentálne nie sú v tejto kategórii dostupné žiadne články.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141