Úvodná stránka > FAQ > DAST Security

Ako prebieha stráženie objektu?

Ochrana fyzickými osobami nemôže byť chápaná ako jednoduché stráženie objektu. Fyzická ochrana musí byť vykonávaná vo vzájomnej kombinácii s ostatnými zložkami ochrany a predstavuje uvedomelú činnosť, ktorá je aktívna a prispôsobená konkrétnym podmienkam s ohľadom na neustále vyhodnocovanie situácie v objekte, dennej a nočnej doby, počtu pracovníkov, počtu návštev, výrobe produktov.
 
Je dôležité, aby pracovníci ochrany samostatne jednali, zvládali nepredvídateľné okolnosti, najmä čo sa týka mimoriadnych udalostí, musia byť schopní zakročiť a zvládnuť samostatne nielen bežný stav ochrany objektu, ale i prípad pokusu narušenia. Musia byť schopní poskytnúť ochranu nielen objektu, ale i osobnú ochranu, taktiež musia byť schopní spolupracovať s políciou, a inými bezpečnostnými zložkami

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141