Úvodná stránka > FAQ > DAST Security

Čo je zárukou kvality vašich služieb?

Zárukou kvality našich služieb sú bohaté skúsenosti s ochranou majetku a nehnuteľností a špičkoví odoborníci.
 
Navyše, DAST Security, s.r.o. je od 31.08.2005 držiteľom potvrdenia Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň utajenia „DÔVERNÉ“. Taktiež štatutárny orgán DAST Security, s.r.o. je držiteľom oprávnenia NBÚ oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „ DÔVERNÉ “.

K naplneniu komplexnosti poskytovaných bezpečnostných služieb je DAST Security, s.r.o. v zmysle zákona oprávnená na prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ body 1 až 11, poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osoby a vykonávanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. b/ body 1 až 8 zákona č. 379 / 1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141