Kontakt

DAST Security, s.r.o.
Andrusovova
9
Bratislava
851 01
IČO:
35 868 881
IČ DPH: SK
2021759234
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 29976/B

tel: 02/ 63 815 141
fax.02 / 63 815 141
mail: info@dastholding.sk

Kontakty

Miloš Sulka
general manager
tel: +421 915 727 724

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141