Ochrana spoločnosti Dong Jin v Dolnej Strede

01/03/2007

Od 01. 03. 2007 chránime spoločnosť Dong Jin patriacu k subdodávateľom pre spoločnosť Samsung Electronics. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141