O nás

Spoločnosť DAST Security, s.r.o. patrí k lídrom v poskytovaní komplexnej ochrany strategických objektov na Slovensku, predovšetkým tých ktoré vzhľadom na rozsah a typ výroby patria medzi osobitne bezpečnostne citlivé objekty.

Spoločnosť sa vyznačuje spoluprácou s poprednými renomovanými odborníkmi v oblasti bezpečnosti.

DAST Security, s.r.o. sa zameriava na poskytovanie služieb zabezpečujúcich ochranu majetku, záujmov a osôb strategických investorov a spoločností so špeciálnym režimom ochrany z dôvodu typu a rozsahu produkcie. Tieto „bezpečnostne senzitívne" spoločnosti požadujú realizáciu tých najsofistikovanejších komplexných bezpečnostných konaní, potrebných na vyhnutie sa útokov zo strany organizovaných kriminálnych skupín, prevažne ekonomického charakteru.

DAST Security, s.r.o. je držiteľom licencie Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky, čo nám umožňuje strážiť objekty s extra vyskokým stupňom ochrany. Sme oprávnení pojednávať o tajných informáciách na úrovni "Dôverné".

Odrazom vysokej profesionality spoločnosti je skutočnosť, že medzi našich hlavných klientov patrí väčšina strategických investorov lokalizovaných na Slovensku

DAST Security, s.r.o.je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000 a sme známi pre svoju vynikajúcu spoluprácu s národnými bezpečnostnými jednotkami Slovenskej republiky.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141