Služby

DAST Security, s.r.o.DAST Security poskytuje svojim klientom komplexnú ochranu. Čo to znamená? To, že využitie našich služieb je univerzálne a zároveň vždy unikátne. Náš prístup k ochrane je individuálny a systémový.
 
Východiskom našej bezpečnostnej stratégie je vedomie, že každý objekt je špecifický, s odlišnou bezpečnostnou situáciou, z ktorej vyplývajú formy, metódy a postupy ochrany, ktoré je potrebné uplatniť v záujme zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany. Preto svojim klientom ponúkame nasledujúce služby:

  • hĺbkovú bezpečnostnú analýzu a vypracovanie a realizácia bezpečnostných stratégií (viac...)
  • previerku zamestnancov a kontrolu režimu spoločnosti (viac...)
  • kompletná detektívna činnosť (viac...)
  • komplexnú ochranu objektov, ktorú zabezpečí kooperácia viacerých špičkových systémov elektronickej bezpečnosti (viac...)
 
Komplexnosť našej ochrany spočíva najmä v organickom a systémovom prepojení jednotlivých prvkov ochrany. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a špičkovému technickému vybaveniu zabezpečíme dokonalú vnútornú i vonkajšiu ochranu vašej spoločnosti. 

 

 

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141