Úvodná stránka > FAQ > DAST Service

Aké činnosti pokrýva komplexná technická správa nehnuteľností?

V oblasti technickej správy nehnuteľností ponúkame svojim potenciálnym klientom svoje služby v oblasti komplexnej správy administratívnych budov, bankových domov, hypermarketov, obchodných stredísk a priemyselných objektov

Pojem „technická správa nehnuteľností“ predstavuje:

  • prevádzku a údržbu technických zariadení a súborov a služby spojené so zabezpečením chodu nehnuteľnosti
  • kontrolu, riadenie a optimalizáciu nákladov spojených s prevádzkou nehnuteľnosti a jej technickej výbavy
  • technické služby (bežná prevádzka, preventívna údržba, opravy atď.)
  • prevádzkové služby (energetika, požiarna ochrana, BOZP atď.)
Technická správa nehnuteľností spoločnosťou DAST Service s.r.o. prinesie Vašej spoločnosti efektívne riadenie a kontrolu nákladov spolu s kontinuitou procesov.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141