Úvodná stránka > FAQ > DAST Service

Ako sú personálne zabezpečené služby DAST Service?

Spoločnosť DAST Service, s.r.o. zabezpečuje všetky ponúkané služby skúsenými, preverenými pracovníkmi, ktorí disponujú potrebnými predpokladmi k výkonu tejto náročnej činnosti. Spoločnosť zabezpečuje pravidelné zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov spoločnosti pravidelným vykonávaním odborných školení a zaškoľovaní pri obsluhe náročných technických prostriedkov. Zvýšenú pozornosť venujeme vytváraniu vhodných pracovných podmienok. Spoločnosť poskytuje pracovníkom vhodné pracovné prostriedky, vhodné vybavenie pracoviska, sociálnu starostlivosť, poskytuje možnosť zvyšovania odbornej kvalifikácie pracovníkov, v prípade núdze, prípadne vážnych rodinných problémov poskytuje pracovníkom krátkodobú finančnú výpomoc a pod.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141