Kontakt

DAST Service s.r.o.
Andrusovova
9
Bratislava
851 01
IČO:
35 896 604
IČ DPH: SK
2021956200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 32783/B

tel: 02/ 63 815 141
fax. 02 / 63 815 141
mail: info@dastholding.sk

Kontakty

Peter KOŠČ
general manager
mail: kosc@dastholding.sk
tel: 0905 437 600

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141