Inštalácia druhej fázy kompletného bezpečnostného systému v závode Sony Slovakia s.r.o. v Nitre.

14/06/2009

Spoločnosť DAST Service s.r.o. zrealizovalo inštaláciu druhej fázy  bezpečnostného komplexného technického a kamerového systmu v závode Sony Slovakia s.r.o. v Nitre.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141