Komplexná inštalácia bezpečnostného a kamerového systému pre spoločnosť TAKENAKA Europe GmbH.

14/06/2009

Spoločnosť DAST Service s.r.o. zrealizovalo Spoločnosť DAST Service s.r.o. zrealizovalo inštaláciu komplexného bezpečnostného technického a kamerového systému pre spoločnosť TAKENAKA Europe GmbH.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141