UNITED industries sa stali našim novým klientom

15/10/2005

Spoločnosť DAST Security, s.r.o. a DAST Service, s.r.o sa dohodli na úzkej spolupráci so spoločnosťou UNITED industries, ktorá je vlastníkov všetkých cukrovarov na Slovensku. Naše spoločnosti budú úzko spolupracovať so spoločnosťou United Security, s.r.o. pri poskytovaní ochrany a upratovacích služieb pre tieto významné subjekty.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141