O nás

Spoločnosť DAST Service s.r.o. vznikla v roku 2005 ako prirodzený dôsledok dynamického vývoja spoločnosti DAST Security. DAST Service s.r.o. je významná rozvíjajúca sa spoločnosť pracujúca jedine so skúseným, dostatočne kvalifikovaným a profesionálnym personálom, ponúkajúca široké portfólio služieb, ktoré vhodne dopĺňajú balík služieb spoločnosti DAST Security.

DAST Service, ako už naznačuje samotný názov spoločnosti, sa špecializuje na poskytovanie služieb, súvisiacich s údržbou objektov. Naše služby výrazne prispievajú k nerušenému sústredeniu sa klientov na svoje primárne obchodné ciele.

Špecializujeme sa na:

  • technickú správu nehnuteľností
  • inštalácia technického vybavenia,
  • poskytovanie úplnej dlhoročnej služby v technickom vybavení a celých sietí
  • poskytovanie profesionálnej konzultácie vo všetkých fázach projektu 
  • vypracovávanie analýz primeraného technického riešenia
  • upratovanie a čistenie objektov

 

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141