Služby

DAST Service, s.r.o. sa pri poskytovaní svojich služieb opiera o dlhoročné skúsenosti, efektívny manažment práce a o koordináciu svojich činností s našimi partnermi. Naše portfólio služieb ponúka:

  • technickú správu nehnuteľností
  • inštalácia technického vybavenia
  • poskytovanie úplnej dlhoročnej služby v technickom vybavení a celých sietí
  • poskytovanie profesionálnej konzultácie vo všetkých fázach projektu 
  • vypracovávanie analýz primeraného technického riešenia
  • upratovanie a čistenie objektov                                                                                               


Vaše rozhodnutie využívať služby DAST Service zabezpečí nerušený chod vašej spoločnosti, zbavíte sa starosti s výberom pracovníkov a ich školením, nebudete musieť myslieť na problémy so zabezpečovaním technickej stránky uvedených činností. Vďaka nám ušetríte čas aj peniaze.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141