DAST Holding

Spoločnosť DAST Holding a.s. je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb pre domácich i zahraničných investorov v oblasti ochrany ich majetku a záujmov, komplexnej technickej správy nehnuteľností a profesionálnej asistencie pri rozširovaní ich prevádzok na Slovensku.

Do skupiny DAST Holding a.s. patria spoločnosti:

Naše služby

Komplexná technická správa nehnuteľností, upratovacie a čistiace práce. [celý článok]

 
 

DAST Dealing, s.r.o. Nákup a predaj nehnuteľného majetku na území celého Slovenska. [celý článok]

 
 

DAST Security, s.r.o. Komplexná ochrana majetku, bezpečnostné previerky a analýzy, detektívna činnosť. [celý článok]