Kontakt

DAST Holding, a.s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
IČO: 35 976 616
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo
3797/B

tel: 02/ 63 815 141
fax. 02 / 63 815 141
mapa...
mapa

DAST Security, s.r.o.
Andrusovova 9
Bratislava
851 01
IČO:
35 868 881
IČ DPH: SK
2021759234
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo
29976/B

DAST Service s.r.o.

Andrusovova
9
Bratislava
851 01
IČO:
35 896 604
IČ DPH: SK
2021956200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 32783/B

DAST Dealing s.r.o.

Andrusovova
9
Bratislava 851 01
IČO:
35 825 847
IČ DPH: SK
2021603177
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 25476/B


Kontakty

Peter KOŠČ
general manager
mail: kosc@dastholding.sk
tel: 0905 437 600

Máte otázky?  info@dastholding.sk