O nás

Spoločnosť DAST Holding a.s. je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb pre domácich i zahraničných investorov v oblasti ochrany ich majetku a záujmov, komplexnej technickej správy nehnuteľností a profesionálnej asistencie pri rozširovaní ich prevádzok na Slovensku.

Do skupiny DAST Holding a.s. patria spoločnosti:

 
V uvedených spoločnostiach vystupuje DAST Holding, a.s. v pozícii nadpolovičného vlastníka a supervízora.