Služby

Spoločnosť DAST Holding, a.s. je obchodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné služby pre domácich i zahraničných investorov. Portfólio našich služieb je reprezentované službami, ktoré ponúkajú nasledujúce spoločnosti: DAST Security

 • vysokoprofesionálna a komplexná ochrana majetku
 • minimalizácia rizík kriminality, priemyselnej špionáže, terorizmu
 • bezpečnostná analýza a stratégia
 • previerky zamestnancov
 • skryté pozorovanie a detektívna činnosť
 • komplexný integrovaný bezpečnostný systém
DAST Service
 • upratovacie a čistiace práce
 • technická správa nehnuteľností
 • inštalácia technického vybavenia,
 • poskytovanie úplnej dlhoročnej služby v technickom vybavení a celých sietí
 • poskytovanie profesionálnej konzultácie vo všetkých fázach projektu 
 • vypracovávanie analýz primeraného technického riešenia
 • personálny leasing

DAST Dealing
 • nákup a predaj nehnuteľného majetku
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľného majetku