Úvodná stránka > DAST Security > Služby > Ochrana objektov

Ochrana objektov

Ako možno dosiahnuť naozaj účinnú ochranu personálnych, majetkových a informačných zdrojov v chránených objektoch? Kombináciou niekoľkých, navzájom spolupracujúcich subsystémov elektronickej bezpečnosti. Práve takéto riešenie vám ponúka náš Integrovaný bezpečnostný systém, ktorý sa postará o komplexnú elektronickú ochranu podľa aktuálnych potrieb. 

  • Systém kontroly prístupu a dochádzky (ACS) vám zabezpečí dokonalý prehľad o pohybe zamestnancov a návštev po objekte
  • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) sa postará o zabezpečenie cenných vecí aj informácií, ideálna je kombinácia EZS s prístupovým a kamerovým systémom 
  • Televízny kontrolný systém (CCTV) je špičkový kamerový systém, ktorý zabezpečí non stop monitorovanie objektu, odhalí nelegálnu činnosť a zabezepčí dokumentáciu
  • Technická obrana (TO) sa stará o elimináciu úniku strategických a iných dôležitých informácií prostredníctvom fyzickej a rádiovej kontroly, návrhu režimových a technických opatrení
Našou ambíciou je podieľať sa na klesajúcej krivke kriminality a na zvyšovaní bezpečnosť našich klientov. Aj vďaka unikátnemu Integrovanému bezpečnostnému systému sa nám to darí.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141