Úvodná stránka > DAST Security > Služby > Bezpečnostná analýza

Bezpečnostná analýza

Mimoriadne efektívnym nástrojom na získanie dôležitých informácií o aktuálnom bezpečnostnom stave spoločnosti je hĺbková bezpečnostná analýza. 

Čo pokrýva bezpečnostná analýza
Bezpečnostný audit sa týka analýzy stavu ochrany, resp. zabezpečenia ochrany:

  • hmotného majetku, obchodných a skladových priestorov, hotových výrobkov a vnútorných kontrolných systémov
  • nehmotného majetku, najmä prevádzkových informácií, personálnych informácií, kontrolných systémov
  • verejného poriadku a bezpečnosti osôb a majetku v objekte
  • bezporuchovosti prevádzky
Bezpečnostný plán
Po spracovaní bezpečnostnej analýzy vypracujeme komplexný bezpečnostný plán, ktorý zahŕňa stupeň požadovanej účinnosti ochrany, jeho komplexnosť, profesionálnu úroveň a úroveň vybavenia príslušníkov. Tento plán obsahuje:
  • systém administratívno-právnych a režimových opatrení
  • systém organizačných a inžiniersko-technických opatrení
  • systém preventívnych opatrení na dokumentovanie, predchádzanie a zamedzovanie nežiadúcej a trestnej činnosti

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141