Úvodná stránka > DAST Security > Služby > Detektívna činnosť

Detektívna činnosť

Dohľad vykonávaný pomocou skrytého pozorovania je formou detektívnej činnosti, kedy osoby, podozrivé z trestnej činnosti, sú pozorované a zároveň dokumentované pri páchaní trestnej činnosti i na miestach mimo objektu, bez toho, aby si to uvedomovali. 
 
Každá trestná činnosť, ktorá je vykonávaná má prejavy pre bežných občanov nepostrehnuteľné.

Detektívna činnosť spočíva v objektívnom a trvalom zaistení rôznych informácií dôležitých pre súdne konanie, stôp, predmetov a iných súdnych dôkazov dôležitých pre prípadné správne alebo súdne konanie, ako i vlastný rozhodovací proces. Ide o získavanie informácií a dôkazov, ktoré sa týkajú nasledujúcich oblastí:

  • obchodné spory medzi podnikateľskými subjektmi
  • občianskoprávne spory medzi spoločnosťou a občanom
  • pracovnoprávne spory medzi spoločnosťou a zamestnancom, alebo bývalým zamestnancom
  • trestné procesné záležitosti – podklady orgánom činným v trestnom konaní
Efektívnosť našich detektívnych služieb zvyšuje aj koordinácia našich činností a spolupráca s bezpečnostnými a policajnými zložkami. Jedná sa najmä o informačnú spoluprácu, spolupráci v rámci priestupkového konania, spolupráca v rámci prípravného konania trestného.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141