Úvodná stránka > DAST Security > Služby > Previerky a kontrola

Previerky a kontrola

Súčasťou komplexnej ochrany, ktorú DAST Security ponúka, sú aj informačné previerky zamestnancov a kontrola režimu spoločnosti.
 
Informačné previerky zamestnancov
Jedná sa o previerky pre potreby personálnej práce. Jej časť by malo tvoriť dostatočné množstvo informácií, predovšetkým o zamestnancoch, ktorí prichádzajú do kontaktu s dodávateľom tovaru.

Informačná kontrola režimu spoločnosti
Táto kontrola je mimoriadne dôležitá. Zabezpečí sa ňou zamedzenie, alebo dokumentovanie latentnej kriminality, ktorá je v mnohých prípadoch organizovaná.

Kontakt

tel: 02 / 63 815 141
fax: 02 / 63 815 141