Komplexná inštalácia bezpečnostného a kamerového systému pre spoločnosť TAKENAKA Europe GmbH.

Spoločnosť DAST Service s.r.o. zrealizovalo Spoločnosť DAST Service s.r.o. zrealizovalo inštaláciu komplexného bezpečnostného technického a kamerového systému pre spoločnosť TAKENAKA Europe GmbH.