Inštalácia druhej fázy kompletného bezpečnostného systému v závode Sony Slovakia s.r.o. v Nitre.

Spoločnosť DAST Service s.r.o. zrealizovalo inštaláciu druhej fázy  bezpečnostného komplexného technického a kamerového systmu v závode Sony Slovakia s.r.o. v Nitre.