UNITED industries sa stali našim novým klientom

Spoločnosť DAST Security, s.r.o. a DAST Service, s.r.o sa dohodli na úzkej spolupráci so spoločnosťou UNITED industries, ktorá je vlastníkov všetkých cukrovarov na Slovensku. Naše spoločnosti budú úzko spolupracovať so spoločnosťou United Security, s.r.o. pri poskytovaní ochrany a upratovacích služieb pre tieto významné subjekty.