Inštalácia kompletného bezpečnostného technického systému v SONY Slovakia v Nitre

1.10.2007 DAST Service s.r.o. získalo po náročnom výberovom konaní významnú zákazku na inštaláciu kompletného bezpečnostného technického systému (kamerového systému, perimetrickej ochrany a CCTV centra), v novootvorenom závode spoločnosti SONY Slovakia s.r.o. v priemyselnom parku Nitra - Sever.

DAST Service s.r.o. v súčinnosti so spoločnosťou DAST Security, s.r.o. realizuje komplexnú ochranu jedného z najväčších spoločností v elektrotechnickom priemysle. Ďakujeme za prejavenú dôveru!